Sòl urbà en venda al nord-est de la ciutat de Vendrell, Tarragona.

12.381 m2 |  Ref.: #28233 | 

  • Sòl urbà en venda al nord-est de la ciutat de Vendrell, Tarragona. #1
  • Sòl urbà en venda al nord-est de la ciutat de Vendrell, Tarragona. #2
  • Sòl urbà en venda al nord-est de la ciutat de Vendrell, Tarragona. #3
  • Sòl urbà en venda al nord-est de la ciutat de Vendrell, Tarragona. #4
  • Sòl urbà en venda al nord-est de la ciutat de Vendrell, Tarragona. #5
  • Sòl urbà en venda al nord-est de la ciutat de Vendrell, Tarragona. #6
  • Sòl urbà en venda al nord-est de la ciutat de Vendrell, Tarragona. #7
  • Sòl urbà en venda al nord-est de la ciutat de Vendrell, Tarragona. #8
  • Sòl urbà en venda al nord-est de la ciutat de Vendrell, Tarragona. #9
Immoble no disponible
Sòl urbà en venda al nord-est de la ciutat de Vendrell, Tarragona. #1 Sòl urbà en venda al nord-est de la ciutat de Vendrell, Tarragona. #2 Sòl urbà en venda al nord-est de la ciutat de Vendrell, Tarragona. #3 Sòl urbà en venda al nord-est de la ciutat de Vendrell, Tarragona. #4 Sòl urbà en venda al nord-est de la ciutat de Vendrell, Tarragona. #5 Sòl urbà en venda al nord-est de la ciutat de Vendrell, Tarragona. #6 Sòl urbà en venda al nord-est de la ciutat de Vendrell, Tarragona. #7 Sòl urbà en venda al nord-est de la ciutat de Vendrell, Tarragona. #8 Sòl urbà en venda al nord-est de la ciutat de Vendrell, Tarragona. #9
12.381 m2 Sòl urbà en venda al nord-est de la ciutat de Vendrell, pròxim al centre urbà i delimitat per l'autovia AP7 (a 35 Km de Tarragona ciutat). Sòl residencial consolidat emmarcat al projecte de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació N º 1 de Botafoc. Es tracta de 12 parcel·les destinades a l'edificació d'habitatges unifamiliars adossats i plurifamiliars en bloc, amb una edificabilitat total de 12.381,90 m². L'actuació urbanística es va realitzar pel procediment de Cooperació per part de l'Ajuntament, que va assumir la responsabilitat de l'execució de les obres d'urbanització.

Descripció

12.381 m2 Sòl urbà en venda al nord-est de la ciutat de Vendrell, pròxim al centre urbà i delimitat per l'autovia AP7 (a 35 Km de Tarragona ciutat). Sòl residencial consolidat emmarcat al projecte de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació N º 1 de Botafoc. Es tracta de 12 parcel·les destinades a l'edificació d'habitatges unifamiliars adossats i plurifamiliars en bloc, amb una edificabilitat total de 12.381,90 m². L'actuació urbanística es va realitzar pel procediment de Cooperació per part de l'Ajuntament, que va assumir la responsabilitat de l'execució de les obres d'urbanització.

Ubicació