Solar residencial en venda en Sabadell.

2.293 m2 |  Ref.: #24756 | 

  • Solar residencial en venda en Sabadell. #1
  • Solar residencial en venda en Sabadell. #2
  • Solar residencial en venda en Sabadell. #3
  • Solar residencial en venda en Sabadell. #4
Immoble no disponible
Solar residencial en venda en Sabadell. #1 Solar residencial en venda en Sabadell. #2 Solar residencial en venda en Sabadell. #3 Solar residencial en venda en Sabadell. #4
2.293 m2 Solar situat al barri de Covadonga de Sabadell, proper a l'estació de Renfe, parada Sabadell-Centre. CARACTERÍSTIQUES DEL SOLAR - Superfície del solar: 1.430 m². - Es tracta de 3 parcel·les agrupades, sota el Pla General d'Ordenació Municipal (MPG-8-TR) de Sabadell. - Superfície 1-8: 823 m². - Superfície d-2: 511 m². - Superfície a-1: 96m². - Edificació actual: Si. - Qualificació urbanística: Sòl urbà no consolidat. EDIFICABILITAT - Sostre màxim edificable: 2.293 m². - Obligatorietat de desenvolupament per a la Unitat d'Actuació UA-82. - Percentatge mínim a cedir i urbanitzar en aquesta UA és del 42,45%. - Índex d'edificabilitat bruta: 1,60 m² sostre privat / m² sòl absolut. - No hi ha suspensió de llicències.

Descripció

2.293 m2 Solar situat al barri de Covadonga de Sabadell, proper a l'estació de Renfe, parada Sabadell-Centre. CARACTERÍSTIQUES DEL SOLAR - Superfície del solar: 1.430 m². - Es tracta de 3 parcel·les agrupades, sota el Pla General d'Ordenació Municipal (MPG-8-TR) de Sabadell. - Superfície 1-8: 823 m². - Superfície d-2: 511 m². - Superfície a-1: 96m². - Edificació actual: Si. - Qualificació urbanística: Sòl urbà no consolidat. EDIFICABILITAT - Sostre màxim edificable: 2.293 m². - Obligatorietat de desenvolupament per a la Unitat d'Actuació UA-82. - Percentatge mínim a cedir i urbanitzar en aquesta UA és del 42,45%. - Índex d'edificabilitat bruta: 1,60 m² sostre privat / m² sòl absolut. - No hi ha suspensió de llicències.

Ubicació